Numune Ölçümü

Numune Alma

Heraeus Electro-Nite’ın tedarik ettiği ürünler arasında, çeşitli ergimiş metal türleri için aplikasyona özel olarak hazırlanan farklı örnekleyiciler mevcuttur. Uygulaması basit, sıyırması kolay ve eriyiğe uygun olması, iyi bir örnekleyicinin özellikleridir. Eriyik hâldeki çeliklerden son derece temiz numune alınabilmesi için özel bir pnömatik numune alma sistemi sunuyoruz.

Bu özellik, hızlı hazırlık sürecine ve otomatik kullanıma uygun bir tasarımla birleştiğinde, örnekleyicilerimizi tercih edilen seçenek hâline getirmektedir.

 Örnekleyiciler: Samp-O-Line®, QuiK-Spec®

BOF ve Çelik Dökme Potasında Cüruf Numunesi Alma

QUSAS, normal bir örnekleyici olarak uygulanır ve daldırılır. QUSAS, cüruf yüzeyinden çeliğe geçtiğinde cüruf buna ait bölmede toplanır ve bir dış çelik halka ile korunan sıkıştırılmış bir lolipop şekline getirilir. Örnekleyici, daldırma işleminin ardından kum gövdeyi kırıp kolayca çıkarılarak taşıma ve hızlı XRF analizine hazır hâle getirilir.

Sensörler: QUSAS®