Dökümhane Yazılımı

Modern dökümhane dünyasında, proses verilerinin otomatik olarak toplanması ve bunların birbiriyle ilişkilendirilmesi, güvenilir bir proses kontrolü ve takibi açısından giderek daha önemli bir hâl almaktadır.

Bu sayede kararlı ve düşük hurdalı bir proses oluşturulabilir.

Bunu sağlamak için dökümhaneye göre optimize edilmiş yazılımların kullanılması çok önemlidir.