Oksijen Ölçümü

Çelik üretim prosesi boyunca oksijen aktivitesinin izlenmesi, üretim kontrolü ve nihai ham döküm kalitesi açısından çok önemlidir. Tek kullanımlık oksijen sensörlerimiz, sıcak metal desülfürizasyonu, fırından eriyik alma, pota arıtma ve sürekli döküm gibi alanlarda eriyiğin oksijen aktivitesini a(O) geniş bir konsantrasyon aralığında 10 saniyeden daha kısa bir sürede ölçer.

Birincil ve ikincil çelik üretiminde sıcak metal, karbon ve alüminyumdaki S ve Si korelasyonları, enstrümanlarımızın formülünde uygulanmaktadır. Dilerseniz manuel ve otomatik ölçüm lansları, ölçüm kablosu olmadan kablosuz olarak da kullanılabilir.

Sensörler: Celox®

Cihaz: Celox-Lab® E, iM² Sensor Lab®

EAF'de Hızlı Karbon Tayini

Doğru ve hızlı karbon tayini, çelik üreticisinin ne zaman eriyik alması gerektiği konusunda daha hızlı karar vermesini sağlar. Karbon içeriğini tayin etmek için laboratuvardan gelecek nihai numune analizini beklemeniz gerekmez. Dökümden döküme geçen süre kısalır, pahalı enerji ve refrakter maliyetleri azalır.

Fazla veya Tekrar Üflemeyi Önlemek veya Azaltmak için Ön Deoksidasyon İlavelerinin Hesaplanması

Matematiksel modeller, çelik üreticilerinin eklenecek ilavelerin miktarı hakkında fikir edinmelerini sağlar. Doğru ve hızlı oksijen ölçümleri, eriyik alma akışına veya transfer potasına eklenecek deoksidasyon ilavelerinin daha hassas bir şekilde hesaplanmasını sağlar. Bu yöntem, nispeten yüksek ve değişken oksijen seviyelerine sahip düşük karbonlu çeliklerde avantajlıdır.

Alttan Karıştırma Verimliliğinin Kontrolü

C-O ürününü azaltmak ve dekarbürizasyon oranını artırmak için konvertöre inert gaz üflenir. Argon köpürmesi, C-O dengesini aşağı doğru çekecektir. Üfleme işleminin ardından bir numune ile Celox ve karbon kullanılarak oksijen ölçülür, bu sayede argon karıştırma verimliliği kontrol edilebilir.