Daldırma Borusu

Daldırma borusu, Bazik Oksijen Proses Konvertörlerinde (BOF) kullanmak üzere özel olarak tasarlanmış güçlü bir sensör manipülatör sistemidir. Bu manipülatör sistemi, uzakta bulunan operatörün prosesin çeşitli aşamalarında çelik üretim konvertöründe ölçümler yapmasına olanak tanır.  Bu sistemler tipik olarak mekanize yükleme ve boşaltma fonksiyonlarının yanı sıra sensörlü envanter sistemleri ile donatılmıştır.

BOF kontrolü için daldırma borusu problarından oluşan özel bir seride, tek sensörde gerçekleşen sıcaklık, termal analiz yoluyla karbon, oksijen aktivitesi ve katı kimyasal numune alımı gibi ölçüm teknikleri bir arada kullanılır. Daldırma borusu teknolojisi ile termal ve metalürjik modellerin güncellenmesi, eriyik alma kararlarının hızlıca alınmasını, böylece dökümden döküme geçen sürenin kısalmasını ve buna bağlı olarak birincil çelik üretiminde daha verimli bir üretim elde edilmesini mümkün kılar.

Sensörler: Multi-Lance®, QuiK-Spec®