Cüruf Yönetim Teknolojisi

Modern çelik üretiminde ölçüm teknolojileri ile daha yüksek kalitede çelik elde edilmesinin ve maliyetlerin düşürülmesinin anahtarı.

Çelik Üretiminde Cüruf Yönetimi Neden Bu Kadar Önemlidir?

Cürufun birçok önemli işlevinin olduğu, herkesçe bilinen bir gerçektir.

Cüruf, atmosferik gazlar için bariyer oluşturmasının ve termal kayıpları azaltmasının yanı sıra oksitler, kalıntılar ve kirlilikler için bir yutak işlevi görür ve sıvı çeliği atmosferik hava yeniden oksitlenmesinden korur.

Özellikle yüksek kalitede çelik üreticileri, çelik temizliğini artırmak, sürekli döküm sırasında nozul tıkanmasını önlemek, çelik sınıfına doğru bir şekilde ulaşmak, desülfürizasyon verimliliğini artırmak, üretim verimliliğini ve güvenliğini optimize etmek ve son olarak da maliyetleri kontrol altına alabilmek için cüruf prosesini kontrol etmek zorundadır.