1. Home / 
  2. Çelik Endüstrisi / 
  3. Çelik Döküm Çözümleri / 
  4. Sürekli Döküm / 
  5. Hidrojen Ölçüm Teknolojisi 

Hidrojen Ölçüm Teknolojisi 

Yeni bir işleme başlarken hidrojen toplanmasını mümkün olduğunca azaltmaya özellikle dikkat edilmelidir. Döküm işlemine başlamadan önce tandişlerin ön ısıtması yapılmış olsa da, kaplamanın alt kısmındaki nem yavaş yavaş hidrojeni serbest bırakacak ve bu da çelik tarafından kademeli olarak toplanacaktır. Hydris’in sağladığı doğruluk, kullanıcının tandişteki toplanma durumunu tanımlayan çok özel veriler elde etmesini mümkün kılar.

Kırılma Algılama

Çelikteki hidrojen içeriği ile sürekli döküm makinesindeki kırılmalar arasında bir ilişki olduğu, birçok çalışan tarafından doğrulanmıştır. İlgili kırılmalar yapışma tipindedir ve bu kırılmalar hidrojenin kalıp yağlayıcısı tarafından emilmesiyle sonuçlanır. Gaz kabarcıkları, akışkanın kristalleşmesine ve viskozitenin artmasına yol açar. Yağlama bozuldukça kırılma eğilimi artar. Hidrojen seviyesi 9 ppm’yi aştığı anda kırılma riski çok kritik bir hâl alır. Yüksek hidrojen seviyelerinde güvenilirlikleri büyük ölçüde azaldığı için genellikle bu tür arızalar pim numuneleri ile tespit edilemez.

İnce Slab Döküm

İnce slab döküm makinelerinden çıkan nihai ürün de tandişteki hidrojen içeriğinden etkilenir. Fazla hidrojen içeriği, döküm kalitesinin bozulmasına yol açar ve bu nedenle takip edilmelidir.

Doğrudan Haddeleme

Doğrudan haddelenmiş çelik, dökümden sonraki soğutma süresi kısa olduğundan ve bu da döküm ürün olarak soğutma sırasında hidrojen giderimini azalttığından, pul oluşumuna karşı daha hassastır. Doğrudan hidrojen ölçümü, ilave tavlama işlemlerinin gerekli olup olmadığına dair bilgi verebilmek açısından önemlidir